Boho Hub

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on sätestada eeskirjad, mis reguleeriksid Teilt hangitavate ja Teie poolt edastatud isikuandmete (näiteks e-posti aadress uudiskirja saamiseks, Teie poolt edastatud isikuandmed vaidluste lahendamiseks, erinevates kampaaniates osalemiseks edastatud isikuandmed, meie koostööpartnerite kontaktisikute kontaktandmed jne) meiepoolset kasutamist. Suhtume Teie privaatsusesse ja isikuandmete turvalisusesse äärmiselt tõsiselt. Kõigi isikuandmete kaitsega seotud vaidluste osas kehtivad Oü Boho Hub (edaspidi Boho Hub) privaatsuspoliitika põhimõtted ja isikuandmete kaitse seaduse sätted. Boho Hub lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest.

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes nendel eesmärkidel, milleks Te olete meile nõusoleku andnud või vajadusel seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Teil on õigus üle vaadata ning vajadusel parandada kõiki isikuandmeid, mida olete meile edastanud. Teie isikuandmeid hoitakse meie või meie määratud kolmanda osapoole süsteemides.

Uudiste edastamine

Boho Hub säilitab Teie e-posti aadressi uudiskirjade edastamiseks tähtajatult või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Juhul kui Te ei soovi enam uudiskirja saada ja soovite oma isikuandmete kustutamist, palume saata sellekohase avalduse e-posti aadressile space@bohohub.ee. Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek isikuandmete edaspidiseks kasutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei jõustu tagasiulatuvalt.

Boho Hub kasutab uudiskirjade saatmiseks SendSmaily platvormi, kus sinu e-posti aadress on turvaliselt hoitud. SendSmaily ei jaga Sinu e-maili ei jaga sinu e-posti aadressi kellegi teisega, peale Boho Hub´i. Tutvu Sendsmaily privaatsuspoliitikaga (ENG).

Kodulehekülg

Teil on õigus kasutada Boho Hub kodulehekülge oma isikuandmeid avaldamata. Kui külastate meie kodulehte, salvestuvad automaatselt vaid üldised andmed (näiteks külastuse kuupäev ja aeg, mida täpsemalt kodulehelt otsisite, info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta), mida ei kasutata isiku tuvastamiseks. Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes Boho Hub veebilehekülje sisu ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Jätame endale õiguse kasutada üldist informatsiooni statistilistel eesmärkidel.

Veebilehe kasutamisel nõustud, et me kasutame küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida võib salvestada veebilehekülje külastaja kõvakettale. Küpsistes sisalduv informatsioon lihtsustab veebilehel liikumist ja võimaldab teha veebileheküljel personaalseid seadistusi. Selle teabe abil saame pakkuda Sulle paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne. Just nendel põhjustel kasutab Boho Hub küpsiseid ka oma koduleheküljel. Loomulikult võite ära hoida küpsiste salvestuse oma kõvakettale, muutes oma brauseri seadistusi. Kuidas seda teha, leiate oma brauseritootja kasutusjuhendist. Sel juhul ei paiguta veebisait teie veebilehitsejasse ühtegi alalist küpsist (püsiküpsist), välja arvatud need, mida me kasutame veebisaidi liikluse analüüsimiseks. Kui otsustate küpsiseid mitte lubada, siis me ei saa tagada veebisaidi kõikide funktsioonide toimimist.

Meie veebilehel kasutab küpsiseid ka väline veebiteenuse pakkuja Google Analytics, mis on veebikasutuse analüüsitööriist ja mis kogub teavet veebilehe kasutuse kohta. Näiteks kogutakse teavet kasutaja riist- ja tarkvara ning lehekülgede sirvimise ja neil viibitud aja kohta. 

Turvakaamerad

Boho Hub’is kasutatakse kaameraid eesmärgiga tagada Boho Hub töötajate, klientide ning vara kaitse ja turvalisus. Seega külastades Boho Hub´i, võib Teie kujutis jääda turvakaamerate salvestistele. Turvakaamerate kasutamisest on teavitatud vastavate kleebistega keskuse välisustel. 

Andmeid kogutakse üksnes eeltoodud eesmärgil kahjustamata keskuse töötajate ning külastajate huve. Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Boho Hub õigustatud huvi töötajate, klientide ja vara kaitse ning turvalisuse tagamine.

Boho Hub´i on paigaldatud 7 kaamerat. Kaamerad asuvad keskuse kõikide korruste üldaladel ning samuti on kasutuses ka välikaamerad. Kaameraid ei kasutata WC-des.

Jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid kaitstakse. Juurdepääs turvakaamerate salvestistele on piiratud Boho Hub töötajatega, kes vajavad ligipääsu salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega.

Kaamerate salvestisi säilitatakse maksimaalselt neli nädalat.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage sellekohane taotlus Boho Hub keskuse juhile. Avalduses palun kirjeldage võimalikult täpselt aega ja kohta, millal on Teie kujutis salvestatud. Boho Hub´il puudub kohustus igal juhul ja alati koopia väljastamise taotlus rahuldada. Näiteks võib salvestis sisaldada teiste isikute isikuandmeid, millisel juhul on õigus koopia väljastamisest keelduda. Koopia andmisel tuleb kõik kolmandad isikud muuta tuvastamatuks, kusjuures ümbertöötlemise kulud kannab koopia väljastamist taotlev isik.

Boho Hub territooriumil toimunud õigusrikkumiste korral on politseil õigus turvasalvestisi originaalkujul välja nõuda ning Boho Hub on kohustatud need politseile esitama.

Avalikud üritused

Boho Hub´s  toimuvaid avalikke üritusi jäädvustatakse kas video- või fotokaameraga ning salvestatud pilte avaldatakse sotsiaalmeedias ja Boho Hub kodulehel. Filmimisest/fotole jäämisest on võimalik keelduda andes sellest filmi tegijale/fotograafile koheselt teada või paludes pildi eemaldamist andes sellest märku e-posti aadressil space@bohohub.ee.

Kui Teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi või soovite edastada tagasisidet, saate seda teha e-posti aadressil space@bohohub.ee.